Terms & Legal | Privacy

Libero Yazılım Teknolojileri A.Ş. (Referred to as “Libero Systems” or the “Company”) makes every effort to comply with all applicable legislation regarding the processing and protection of personal data.

Within the framework of Personal Data Protection and Processing Policy (“Policy”) of Libero Yazılım Teknolojileri A.Ş., the principles adopted in the execution of personal data processing activities carried out by Libero Systems are explained.

With the policy, it is aimed to sustain the principle of “conducting company activities in accordance with the law and honesty rules and in transparency” of Libero Yazılım Teknolojileri A.Ş. In this context, the basic principles adopted in terms of compliance of data processing activities of Libero Systems with the regulations in the Personal Data Protection Law No.6698 (“PDPL”) are determined and the practices implemented by Libero Systems are explained.

The policy is directed to natural persons whose personal data are processed by Libero Systems automatically or by non-automatic means provided that they are part of any data recording system.

KVKK & Gizlilik Politikası

Libero Yazılım Teknolojileri A.Ş. (“Libero Yazılım Firması” veya “Şirket”), kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuat ile uyumlu davranmak için azami gayreti göstermektedir.

Libero Yazılım Teknolojileri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde, Libero Yazılım Firması tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler açıklanmaktadır.

Politika ile, Libero Yazılım Firması’nın “şirket faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Libero Yazılım Firması veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve Libero Yazılım Firması tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, Libero Yazılım Firması tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.